Ochrana osobních údajů

 1. Úvod

  Společnost STAON s.r.o., která provozuje web staon.cz, respektuje a chrání vaše osobní údaje. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak shromažďujeme, ukládáme, zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje.

 2. Shromažďování osobních údajů

  Můžeme shromažďovat a zpracovávat následující údaje:

  • Kontaktní informace, které poskytnete při registraci, objednávání služeb nebo při odesílání dotazu (např. jméno, e-mail, telefonní číslo).
  • Technické údaje o vašem zařízení, systému a o tom, jak používáte náš web.
  • Jiné informace, které nám dobrovolně poskytnete.
 3. Použití a zpracování osobních údajů

  Vaše osobní údaje používáme pro:

  • Poskytování a zlepšování našich služeb.
  • Odpovídání na vaše dotazy a komunikaci s vámi.
  • Dodržování našich právních a regulačních povinností.
 4. Sdílení osobních údajů

  Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s třetími stranami pouze v případě, že je to nezbytné pro poskytování našich služeb, nebo pokud nám k tomu dáte výslovný souhlas.

 5. Bezpečnost a uchování údajů

  Zajišťujeme ochranu vašich osobních údajů pomocí přiměřených technických a organizačních opatření. Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu.

 6. Vaše práva

  Máte právo na přístup k vašim údajům, na opravu, výmaz, omezení zpracování, na přenositelnost údajů, na námitku proti zpracování a právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného pouze na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

 7. Změny v prohlášení o ochraně osobních údajů

  Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů může být aktualizováno, aby odráželo jakékoliv změny v našem zpracování vašich osobních údajů. Prosíme vás, abyste si pravidelně kontrolovali toto prohlášení, abyste byli informováni o jakýchkoliv změnách.

 8. Kontakt

  Pokud máte jakékoliv otázky nebo požadavky týkající se vašich osobních údajů, prosím, kontaktujte nás na e-mailové adrese: info@staon.cz

Datum poslední aktualizace: 18. července 2023